icon Zalo icon Trang chủ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 19/04/2024

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi tới Quý Cổ đông báo cáo tài chính. 

Chi tiết dưới đây:

Tên tài liệu
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024
Giải trình lợi nhuận Quý 1 năm 2024
Đính chính Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024