icon Zalo icon Trang chủ

Báo cáo tài chính năm 2023

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 20/04/2023

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi tới Quý Cổ đông báo cáo tài chính. 

Chi tiết dưới đây:

Tên tài liệu
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023
Giải trình lợi nhuận Quý 1 năm 2023