icon Zalo icon Trang chủ
Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 20/04/2024

CHÚC MỪNG PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY DƯƠNG HIẾU (DHM) NĂM 2024 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sáng ngày 20-04-2024, Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2024 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 19/02/2024

Công ty Dương Hiếu thực hiện đánh giá nội bộ trong khuôn khổ Dự án Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng Quốc tế FSC

Công ty Dương Hiếu đã triển khai hoạt động đánh giá nội bộ tại trụ sở Công ty Dương Hiếu và địa bàn huyện Võ Nhai. Công ty hỗ trợ đầu tư thực hiện quản lý rừng bền vững đến khi cấp chứng chỉ rừng FSC; với mục đích được chia sẻ lợi ích với các chủ rừng từ diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC. Tiêu thụ sản phẩm gỗ có chứng chỉ rừng với giá cao hơn giá thị trường của địa phương 5-10 % so với gỗ không có chứng chỉ rừng.

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 01/02/2024

Hoạt động thiện nguyện - Nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của Công ty Dương Hiếu (DHM)

Hiện nay, Công ty Dương Hiếu triển khai Dự án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc tế FSC tại các xã huyện Việt Nam, giúp người dân nơi đây dần được cải thiện đời sống vật chất tinh thần. Phát triển bền vững không chỉ thể hiện bằng sự tăng trưởng trong kinh doanh mà còn ở trách nhiệm với xã hội. Trong thời gian qua, Công ty Dương Hiếu đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng bằng những con số ‘biết nói’.

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 27/01/2024

CÔNG TY DƯƠNG HIẾU (DHM) CHÚC MỪNG CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

Ngày 26/01/2024, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã tổ chức thành công chương trình Thái Hưng tri ân người đồng hành với chủ đề “Tiếp bước tinh hoa – Vươn tầm giá trị”. Công ty Dương Hiếu hiện nay là đơn vị thành viên trong hệ thống Thái Hưng