icon Zalo icon Trang chủ

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Dương Hiếu được thành lập ngày 30/06/2003. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 4600341471, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2003, thay đổi lần thứ 34 ngày 15/11/2023. 

Ngày 14/07/2012, Công ty đã niêm yết thành công 16.000.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán DHM.

Ngày 28/10/2013, Công ty đã phát hành cổ phiếu ra công chúng. Lượng cổ phiếu lưu hành là 23.498.370 cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ lên 234.983.700.000 đồng.

Ngày 05/10/2016, Công ty đã phát hành thành công cổ phiếu, làm tăng số cổ phiếu đang lưu hành thành 25.143.123 cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ là 251.431.230.000 đồng.

Tháng 3/2018, Công ty đã phát hành thành công cổ phiếu, làm tăng số cổ phiếu đang lưu hành thành 31.396.180 cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ là 313.961.800.000 đồng.

Dương Hiếu JSC là một doanh nghiệp hoạt động lâu năm, là tên tuổi có uy tín trong lĩnh vực phân phối vật liệu chịu lửa và các thiết bị điện trên thị trường.

Công ty hiện là nhà phân phối vật liệu chịu lửa RHI Magnesita của Áo, thiết bị điện Siemens của Đức.

Công ty có mối quan hệ "hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" với các đối tác và khách hàng, đặc biệt là các nhà máy sản xuất gang thép lớn trên toàn quốc. 

Hiện tại, Công ty đã có 05 chi nhánh tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quảng Nam.