icon Zalo icon Trang chủ

Thư mời và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 27/05/2021

Kính gửi: Quý Cổ Đông
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
Thời gian: 7h30, thứ sáu, ngày 18/06/2021.
Địa điểm: Trống đồng Palace (Crown Villas), 586 Cách Mạng Tháng 8, Phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02083 832 410
Thư mời: Chi tiết tại đây
Tài liệu họp: Chi tiết tại đây

Nghị quyết HĐQT ban hành Quy chế, kế hoạch; Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và danh sách Cổ đông dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: Chi tiết tại đây