icon Zalo icon Trang chủ

Thư mời và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 06/06/2020

Kính gửi: Quý Cổ Đông
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 của Công ty.
Thời gian: 7h30, thứ hai, ngày 29/06/2020.
Địa điểm: Khách sạn Hải Âu - Ngõ 756 đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 12 Phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02083 832 410
Thư mời: Chi tiết  tại đây
Tài liệu họp: Chi tiết tại đây