icon Zalo icon Trang chủ

Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 04/12/2021

Kính gửi: Quý Cổ Đông
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 của Công ty.
Thời gian: 7h30, thứ ba, ngày 28/12/2021.
Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Tòa nhà Phát hành Sách, Số 65 đường Hoàng Văn Thụ,  Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02083 832 410
Thư mời: Chi tiết tại đây