icon Zalo icon Trang chủ

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 03/05/2018

Kính gửi: Quý Cổ Đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 của Công ty.

Thời gian: 7h30, thứ sáu, ngày 18/05/2018.

Địa điểm: Khách sạn Hải Âu - ngõ 756 đường Cách Mạng Tháng Tám - Phường Gia Sàng - Tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin liên hệ: 02083 832 410

Chi tiết tại đây