icon Zalo icon Trang chủ

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 26/03/2020

Kính gửi: Quý Cổ Đông
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 của Công ty.
Thời gian: 7h30, thứ ba, ngày 28/04/2020.
Địa điểm: Khách sạn Hải Âu - Ngõ 756 đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 12 Phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02083 832 410
Chi tiết tại đây