icon Zalo icon Trang chủ

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 21/03/2024

Kính gửi: Quý Cổ Đông
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 của Công ty.
Thời gian: 7h30, thứ bảy, ngày 20/04/2024
Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Tòa nhà Thai Nguyen Home Center, đường Phủ Liễn, tổ 18,  Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 0913 770 793
Thư mời: Chi tiết tại đây