icon Zalo icon Trang chủ

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 30/01/2019

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
Chi tiết tại đây