icon Zalo icon Trang chủ

Dự án rừng FSC: "Tập huấn khai thác và bảo hộ lao động cho nhóm hộ tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên"

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 09/01/2024

Trong khuôn khổ dự án Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc tế FSC (Dự án rừng FSC), Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty Dương Hiếu) đã tổ chức khóa tập huấn khai thác và bảo hộ lao động cho nhóm hộ tại xã Dân Tiến, Bình Long huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung như sau:

1. Quy định chung về công nhân;

2. Yêu cầu về bảo hộ lao động;

3. Nguyên tắc an toàn lao động;

4. Xử lý tai nạn và sơ cấp cứu ban đầu;

5. Kỹ thuật và quá trình vận hành cơ bản;

6. Phương pháp xác định hướng đổ;

7. Bảo vệ môi trường và quản lý chất thải;

8. Xử lý sự cố tràn dầu.

9. Hướng dẫn an toàn lao động trong khai thác, kỹ thuật vận hành cưa xăng và phương pháp xác định hướng đổ tại lô rừng

Khóa tập huấn có sự tham gia của Ban đại diện nhóm Dự án rừng FSC xã Dân Tiến, Bình Long huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Thành viên chủ rừng đại diện xã Dân Tiến, Bình Long huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên với nguồn kinh phí tập huấn do Công ty Dương Hiếu hỗ trợ đã thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa tập huấn: