icon Zalo icon Trang chủ

Dự án rừng FSC: "Tổ chức tập huấn kỹ thuật lâm sinh, làm đường lâm nghiệp cho nhóm hộ tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên:

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 08/01/2024

Trong khuôn khổ dự án Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc tế FSC (Dự án rừng FSC), Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty Dương Hiếu) đã tổ chức khóa tập huấn kỹ thuật lâm sinh, làm đường lâm nghiệp cho nhóm chứng chỉ rừng FSC tại xã Dân Tiến và Bình Long huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung tập huấn như sau:

1. Tập huấn Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Keo tai tượng và cây Keo lai:

- Tiêu chuẩn chọn cây giống

- Khí hậu và lập địa

- Thời vụ trồng

- Mật độ

- Làm đất / xử lý thực bì và đào hố

- Kỹ thuật trồng

- Chăm sóc

- Nuôi dưỡng rừng

- Bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh

- Các kỹ thuật trồng trọt khác.

2. Kỹ thuật làm đường lâm nghiệp giúp nâng cao giá trị rừng trồng.

Khóa tập huấn có sự tham gia của Ban đại diện nhóm Dự án rừng FSC xã Dân Tiến, Bình Long huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Thành viên chủ rừng đại diện xã Dân Tiến, Bình Long huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên với nguồn kinh phí tập huấn do Công ty Dương Hiếu hỗ trợ đã thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa tập huấn: