icon Zalo icon Trang chủ

Đính chính Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 14/05/2020

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Đính chính Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Chi tiết tại đây