icon Zalo icon Trang chủ

Công văn chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ của Sở Kế hoạch Đầu tư

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 16/04/2020

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu kính gửi Quý Cổ đông Công văn chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Chi tiết tại đây