icon Zalo icon Trang chủ

Công ty Dương Hiếu thực hiện đánh giá nội bộ trong khuôn khổ Dự án Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng Quốc tế FSC

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 19/02/2024

Tháng 12/2022, Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu có buổi làm việc chính thức và đi đến ký kết biên bản thỏa thuận với UBND huyện Võ Nhai đề nghị triển khai Dự án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC cho nhóm hộ gia đình trên địa bàn toàn huyện, dự kiến diện tích cấp chứng chỉ khoảng 14.000 - 15.000 ha rừng trồng keo trên địa bàn 10/14 xã của huyện Võ Nhai.

Công ty hỗ trợ đầu tư thực hiện quản lý rừng bền vững đến khi cấp chứng chỉ rừng FSC; với mục đích được chia sẻ lợi ích với các chủ rừng từ diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC. Tiêu thụ sản phẩm gỗ có chứng chỉ rừng với giá cao hơn giá thị trường của địa phương 5-10 % so với gỗ không có chứng chỉ rừng.

Căn cứ theo phụ lục biên bản thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu và UBND huyện Võ Nhai về việc triển khai xây dựng phương án Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng Quốc tế FSC cho nhóm hộ trồng keo tại các xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Theo lộ trình thực hiện giai đoạn 1: năm 2022-2024 sẽ triển khai tại 2 xã Dân Tiến và Bình Long.

Theo đó, Công ty Dương Hiếu đã triển khai hoạt động đánh giá nội bộ tại trụ sở Công ty Dương Hiếu và địa bàn huyện Võ Nhai.

Chuyên gia đánh giá: TS. Nguyễn Văn Thịnh, Viện nghiên cứu Lâm Sinh.

Loại chứng chỉ xin chứng nhận: Chứng chỉ FSC-FM/GFM.

Loại cây trồng xin cấp chứng chỉ: Keo, bạch đàn.

Diện tích xin cấp chứng chỉ: 2457,73 ha.

Thời gian đánh giá: 02 ngày với nội dung công việc:

- Làm việc tại văn phòng của Nhóm chứng chỉ rừng, kiểm tra tài liệu của Nhóm theo checklist.

- Đánh giá hiện trường thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tại các xóm Đồng Quán và Làng Chẽ của Dân Tiến.

Thành phần tham gia đánh giá nội bộ:

1. Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu

2. Đơn vị tư vấn

TS. Dương Văn Thảo Giảng viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, trưởng nhóm tư vấn.

TS. Nguyễn Đăng Cường Giảng viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, thành viên.

Th.s Nguyễn Văn Tuệ, thành viên.

3. Đơn vị đánh giá

4. Ban đại diện xã Dân Tiến, Bình Long.

Nội dung đánh giá

- Đánh giá sự phù hợp của hệ thống quản lý của Nhóm chứng chỉ rừng (bao gồm cơ cấu tổ chức, nhân sự, các hệ thống văn bản tài liệu hướng dẫn thực hiện)

- Đánh giá sự tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chí của bộ tiêu chuẩn QLRBV FSC Việt Nam, phiên bản V1.0 trong các hoạt động sản xuất kinh doanh rừng.

- Đánh giá sự tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chí của bộ tiêu chuẩn quản lý Nhóm

Kết quả đánh giá:

- Kết quả đánh giá nội bộ năm 2023 nhằm mục đích kiểm tra tính sẵn sàng cho đánh giá chính thức. Nhìn chung sau một thời gian được tập huấn và tham gia vào Nhóm CCR nhận thức của thành viên nhóm/chủ rừng đã được thay đổi đáng kể. Các hoạt động lâm nghiệp truyền thống như đốt thực bì toàn diện hoặc để lại rác thải trên lô sau hoạt động khai thác đã giảm đi.

- Bên cạnh đó, qua phỏng vấn và quan sát trên hiện trường vẫn cho thấy một số chủ rừng/thành viên nhóm chưa nhận thức hết được vai trò, ý nghĩa của các hoạt động lâm nghiệp trên lô rừng dẫn đến chưa tuân thủ theo các yêu cầu về quản lý rừng bền vững FSC. Ban đại diện của Nhóm chứng chỉ rừng đã có các hoạt động tuyên truyền, tập huấn yêu cầu các thành viên nhóm/chủ rừng có hành động không tuân thủ phải có kế hoạch khắc phục các điểm không tuân thủ và cam kết không vi phạm vào chu kỳ trồng hoặc khai thác tiếp theo.

- Nhóm chứng chỉ rừng xã Dân Tiến, Bình Long đủ điều kiện đánh giá chính.

- Việc đánh giá nội bộ giúp cho đơn vị doanh nghiệp và tư vấn thấy được các nội dung còn thiếu từ đó xây dụng và hoàn thiện phục vụ cho việc đánh giá chính thức với tổ chức GFA.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình: