icon Zalo icon Trang chủ

Công ty Dương Hiếu (DHM) tham dự sự kiện Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết - Vietnam Listed Company Awards (VLCA) năm 2023

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 20/12/2023

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards - VLCA) là sự kiện thường niên lớn nhất đánh giá hoạt động của các công ty niêm yết, do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức. Sự kiện được diễn ra tại Khánh Hòa vào ngày 15/12/2023.

Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (HoSE: DHM) vinh dự có sự hiện diện của Ban Lãnh đạo và Cố vấn cấp cao tham dự sự kiện.

Sự kiện được tổ chức kết hợp với Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2023 với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đại diện gần 300 công ty niêm yết và các định chế tài chính trên thị trường.

Bên cạnh nội dung đánh giá Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững, Cuộc bình chọn VLCA sẽ thực hiện đánh giá sâu hơn tình hình quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết với một bộ tiêu chí riêng, qua đó khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về quản trị công ty nhằm hướng doanh nghiệp xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, năm nay là năm thứ 16 Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (tiền thân là Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên) đồng hành cùng với các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kế thừa thành công của Cuộc Bình chọn các năm trước, Cuộc Bình chọn DNNY năm 2023 sẽ tiếp tục duy trì các hạng mục trao giải cho Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển Bền vững và Quản trị Công ty tốt theo các tiêu chuẩn đánh giá chuẩn mực, minh bạch, chuyên nghiệp và sáng tạo dựa trên cách thức mà doanh nghiệp công khai thông tin và tình hình thực thi của doanh nghiệp.

Đặc biệt, năm 2023, Cuộc Bình chọn có một số đổi mới về đối tượng tham gia hạng mục bình chọn Báo cáo thường niên và cơ cấu giải Quản trị công ty, nhằm khuyến khích tinh thần tham gia tự nguyện của các DNNY và tạo thêm cơ hội cho các DNNY có hoạt động quản trị công ty tốt được vinh danh.

Thực tế của các cuộc Bình chọn trong nhiều năm qua đã chứng mình rằng doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt, kiểm soát rủi ro và xây dựng chiến lược phù hợp, quản trị nguồn vốn chặt chẽ sẽ có khả năng thích ứng cao hơn, nhanh chóng lấy lại đà phục hồi và phát triển ổn định sau những giai đoạn biến động.

Dưới đây là một số hình ảnh của sự kiện: