icon Zalo icon Trang chủ

Công ty Dương Hiếu đánh giá chính thức Chương trình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 17/05/2024

Tháng 05/2024, UBND huyện Võ Nhai phối hợp với Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu và chuyên gia tư vấn tổ chức buổi làm việc nhằm đánh giá chương trình Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, đào tạo nâng cao năng lực nhóm hộ (FSC), huyện Võ Nhai.

Dự hội nghị có đại diện Ban đại diện nhóm hộ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ FSC trên địa bàn huyện Võ Nhai; thành viên Ban đại diện và lãnh đạo các xã nằm trong lộ trình triển khai phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn huyện.

Nội dung đánh giá bao gồm 3 nội dung chính:

1. Đánh giá việc thực hiện bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC Việt Nam V2.0 áp dụng từ 01.05.2020.

2. Điều tra hiện trường các diện tích rừng tham gia cấp chứng chỉ rừng FSC trên địa bàn một số xã thuộc huyện Võ Nhai.

3. Tham vấn các bên liên quan, điều tra thông tin phỏng vấn ban đại diện xã, các chủ rừng trên địa bàn một số xã thuộc huyện Võ Nhai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên gia tư vấn báo cáo kết quả triển khai thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ FSC của huyện Võ Nhai. Sau thời gian tích cực bắt tay vào thực hiện, chuyên gia tư vấn; Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản đã phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Võ Nhai, Ban đại diện huyện và cấp ủy, chính quyền các xã được lựa chọn tham gia thí điểm. Trong đó, Công ty Dương Hiếu đã phối hợp UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập Ban đại diện các nhóm hộ; khảo sát điều tra xây dựng, xây dựng bản đồ theo chủ sử dụng và danh sách các chủ rừng có đủ tiêu chuẩn tham gia FSC. Họp xã, thôn phổ biến lợi ích khi tham gia FSC, đồng thời rà soát các thông tin của các chủ rừng. Triển khai rà soát thực tế hiện trạng rừng; phát đơn, thu đơn đến các xã, thôn theo danh sách được rà soát. Qua đánh giá của chuyên gia tư vấn, có 738 hộ thuộc huyện Võ Nhai đủ điều kiện tham gia FSC. Tổng diện tích rừng trên 2.460 nghìn ha; chủ yếu là Keo.
Trên cơ sở kết quả bước đầu, chuyên gia tư vấn và Công ty Dương Hiếu đề xuất một số giải pháp với UBND huyện, Ban đại diện các nhóm hộ, cơ quan chuyên môn và cấp ủy, chính quyền các xã nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân, tích cực phối hợp, tạo thuận lợi giúp chuyên gia tư vấn hoàn thành các bước tiếp theo. 

Hội đồng quản lý rừng quốc tế (FSC) được thành lập từ năm 1993 là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế thực hiện nhiệm vụ quản lý và kiểm soát việc khai thác rừng bền vững.  Tiêu chuẩn FSC được xây dựng với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành lâm nghiệp, đem đến những giải pháp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt việc quản lý và kiểm soát hoạt động khai thác rừng phù hợp với môi trường, có lợi cho xã hội, các bên liên quan và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất có thể.

Dưới đây là một số hình ảnh trong khuôn khổ dự án: