icon Zalo icon Trang chủ

Công ty Dương Hiếu (DHM) tiếp nhận lô than mỡ nhập khẩu trị giá 4.161.815 USD

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 16/10/2023

Chiều ngày 14/10/2023, Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu đã tiếp nhận tàu CSSC Amsterdam chở lô than mỡ trị giá 4.161.815 USD tại Hòn Nét, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Ảnh toàn cảnh tàu chở lô than mỡ trị giá 4.161.815 USD

Đây là mặt hàng nhập khẩu trực tiếp từ Công ty TNHH Itochu Singapore PTE theo hợp đồng số ITC/DUONGHIEU/AUGUST2023 ký ngày 29/8/2023, trị giá hợp đồng 4.161.815 USD (*)

Lô than mỡ được đưa sang phương tiện vận chuyển về kho Thái Nguyên

Ngày 16/10/2023, ngay sau khi Tổ chức chứng nhận SGS Việt Nam hoàn tất giám định mớn nước tàu biển, niêm chì sà lan, lô than mỡ nói trên đã được vận chuyển về kho Thái Nguyên làm các thủ tục cần thiết để xuất hàng cho khách hàng.

Hoạt động này nằm trong chiến lược đẩy mạnh hoạt động thương mại của Công ty DHM với các đối tác chiến lược, hứa hẹn tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong thời gian tới.

(*) Hợp đồng lô than mỡ đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty DHM vào ngày 29/8/2023 tại đường dẫn https://dhmjsc.vn/thong-tin-co-dong chi tiết dưới đây: