icon Zalo icon Trang chủ

Công bố thông tin - Tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Văn Kiên và Bà Đỗ Thị Hằng)

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 15/04/2024

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu trân trọng kính gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Văn Kiên và Bà Đỗ Thị Hằng)

Chi tiết tại đây