icon Zalo icon Trang chủ

CHÚC MỪNG PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY DƯƠNG HIẾU (DHM) NĂM 2024 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 20/04/2024

Sáng ngày 20-04-2024, Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2024 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Lãnh đạo DHM điều hành phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm: Ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và bà Lê Thị Hồng Loan – Thành viên HĐQT. Tham gia cuộc họp còn có các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS), đại diện lãnh đạo các Phòng, bộ phận trực thuộc và thành viên DHM. Số lượng cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự tương ứng với 22.971.940 cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm 73,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHM.

Tại phiên họp, DHM đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình, bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT & Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;  Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu…

Ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch Hội đồng Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu trình ĐHĐCĐ báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Báo cáo với cổ đông tại phiên họp, lãnh đạo DHM cho biết: Năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới vẫn luôn phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động khó lường và bất ổn. Mặc dù vậy, nền kinh tế Việt Nam năm 2023 là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung và không ngừng nâng tầm vị thế quốc tế. Mức tăng trưởng Việt Nam quý sau cao hơn quý trước và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới với mức tăng trưởng đạt 5,05%. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV toàn hệ thống, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Doanh thu đạt được đã vượt kế hoạch đề ra. Tạo tiền đề vững chắc cho định hướng phát triển bền vững trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đây là tiền đề thúc đẩy hoạt động mọi mặt của Công ty, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong năm 2024.

Trong năm 2024, nền kinh tế có nhiều biến động do các yếu tố khách quan trên thế giới, ảnh hưởng đến nền kinh tế tại Việt Nam nói chung và tại Tỉnh Thái Nguyên nói riêng, ảnh hưởng nhiều mặt hoạt động cốt lõi của DHM; cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt; việc triển khai các dự án đầu tư cũng có khả năng đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp;… Trước tình hình đó, DHM đã đưa ra các giải pháp ứng phó và đặt kế hoạch năm 2024 với: Tổng doanh thu 3.554.676 triệu đồng, tăng 30,1% so với thực hiện năm 2023; Lợi nhuận trước thuế 13.889 triệu đồng, tăng 65,75% so với thực hiện năm 2023.

ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại phiên họp với tỷ lệ 100%. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu năm 2024 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành mọi nội dung trong chương trình nghị sự, đánh dấu một sự kiện quan trọng của Công ty, thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới. Hy vọng rằng, trong bối cảnh hiện nay với nhiều khó khăn thử thách, DHM luôn vững tin rằng, với năng lực và kinh nghiệm quản trị của đội ngũ lãnh đạo, cùng lợi thế về nguồn lực con người, tài chính, thương hiệu, khát khao đổi mới… DHM sẽ gặt hái nhiều thành công, khẳng định vị thế và thương hiệu của DHM tại thị trường Thái Nguyên và trên cả nước.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội: