icon Zalo icon Trang chủ

CHÚC MỪNG PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY DƯƠNG HIẾU (DHM) NĂM 2023 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngô Minh Ngọc   |   Ngày đăng: 26/04/2023

Sáng ngày 26-04-2023, Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tham dự phiên họp, có sự hiện diện của đại diện các đơn vị đối tác, các đơn vị kiểm toán, các sàn giao dịch chứng khoán và đối tác khách hàng thân thiết.

Lãnh đạo DHM điều hành phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm: Ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và bà Lê Thị Hồng Loan – Thành viên HĐQT. Tham gia cuộc họp còn có các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS), đại diện lãnh đạo các Phòng, bộ phận trực thuộc và thành viên DHM. Số lượng cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự tương ứng với 24.691.950 cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm 78,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DHM.

Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên 2023

Tại phiên họp, DHM đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình, bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu…

Ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch Hội đồng Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu trình ĐHĐCĐ báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Báo cáo với cổ đông tại phiên họp, lãnh đạo DHM cho biết: Năm 2022, DHM nói riêng và ngành sắt thép nói chung phải đối mặt với những khó khăn hậu đại dịch, bối cảnh thế giới đầy biến động với nhiều khó khăn, thách thức. Các tác động tiêu cực của nền kinh tế hậu đại dịch Covid – 19, những vấn đề khủng hoảng năng lượng, xung đột vũ trang tại một số quốc gia trên thế giới làm ảnh hưởng, gián đoạn nguồn cung trong ngành. Trong bối cảnh đầy thử thách đó, Hội đồng quản trị của Công ty đã có những chỉ đạo quyết liệt, đưa ra các phương hướng hoạt động và giải pháp kịp thời để toàn Công ty cùng vượt qua khó khăn, duy trì kinh doanh liên tục. Với sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên toàn hệ thống, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty tuy không đạt được như kế hoạch đề ra nhưng cũng đáng được ghi nhận. Đây là tiền đề thúc đẩy hoạt động mọi mặt của Công ty, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu trình ĐHĐCĐ Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong triển khai các dự án do nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau đại dịch Covid -19, tuy nhiên năm 2022 các dự án của DHM tiếp tục được triển khai tích cực. DHM đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các dự án. Cụ thể:

- Dự án nhà hàng Thuần Việt (Tòa nhà DHM Đà Nẵng): ngày 01/10/2022, Công ty đã triển khai hoàn thiện Tòa nhà và cho thuê tài sản với Phân hiệu Trường đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng, đưa vào hoạt động.

- Cuối năm 2022, Công ty đã đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH dịch vụ Taxi Miền Bắc, với tỷ lệ sở hữu là 49%, tương đương vốn điều lệ thực góp là: 18.350.500.000 đồng.

- Thực hiện triển khai đầu tư trụ sở chính của Công ty nhằm đảm bảo việc chuyển trụ sở chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ.

- Đối với các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, liên kết: i) Mở lại hoạt động của chi nhánh Đà Nẵng nhằm tiến tới mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại; ii) Tiếp tục ngừng/dừng hoạt động đối với các chi nhánh Hồ Chí Minh, Quảng Nam.

- Hoạt động đầu tư khác: i) Nâng cấp hệ thống máy chủ, phần mềm kế toán bước đầu cho chuẩn bị cho số hóa Doanh nghiệp; ii) Công ty đã đề nghị Huyện Võ Nhai cho nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC) trên địa bàn huyện, để làm nguồn nguyên liệu cung cấp cho các Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ.

Trong năm 2023, nền kinh tế có nhiều biến động do các yếu tố khách quan trên thế giới, ảnh hưởng đến nền kinh tế tại Việt Nam nói chung và tại Tỉnh Thái Nguyên nói riêng, ảnh hưởng nhiều mặt hoạt động cốt lõi của DHM; cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt; việc triển khai các dự án đầu tư cũng có khả năng đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp;… Trước tình hình đó, DHM đã đưa ra các giải pháp ứng phó và đặt kế hoạch năm 2023 với: Tổng doanh thu 1.658.800 triệu đồng, tăng 15,5% so với thực hiện năm 2022; Lợi nhuận trước thuế 7.979 triệu đồng, tăng 533,2% so với thực hiện năm 2022.

ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại phiên họp với tỷ lệ 100%. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu năm 2023 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành mọi nội dung trong chương trình nghị sự, đánh dấu một sự kiện quan trọng của Công ty, thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới. Hy vọng rằng, trong bối cảnh hiện nay với nhiều khó khăn thử thách, DHM luôn vững tin rằng, với năng lực và kinh nghiệm quản trị của đội ngũ lãnh đạo, cùng lợi thế về nguồn lực con người, tài chính, thương hiệu, khát khao đổi mới… DHM sẽ gặt hái nhiều thành công, khẳng định vị thế và thương hiệu của DHM tại thị trường Thái Nguyên và trên cả nước.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp của Đại hội: