icon Zalo icon Trang chủ
Ngày đăng: 22/08/2022

Ông Dương Hữu Hiếu hoàn tất thoái toàn bộ vốn tại DHM

Ông Dương Hữu Hiếu, Thành viên HĐQT CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (Mã chứng khoán: DHM) thông báo đã bán thỏa thuận toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ tại công ty là 1.284.393 (tương đương 4,09% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 11/8/2022 đến ngày 17/8/2022.

Ngày đăng: 05/05/2022

'Chương mới' ở Khoáng sản Dương Hiếu

Việc kiện toàn cơ cấu thượng tầng mở ra ‘chương mới’ trong quá trình phát triển của DHM, với kế hoạch kinh doanh tham vọng mà ban lãnh đạo công ty đề ra trong 5 năm tới. CTCP Thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (HOSE: DHM) mới đây đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó, đại hội đã thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 do ông Nguyễn Văn Kiên làm Chủ tịch HĐQT, cùng 4 thành viên khác.

Ngày đăng: 20/01/2021

Quảng Nam: Khoáng sản Dương Hiếu mua 25 ha đất Bắc Trà My

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dương Hiếu (HOSE:DHM) vừa thông qua đề xuất của Ban giám đốc về việc đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, DHM sẽ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 25 ha đất có vị trí tại tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, có thời hạn sử dụng đến tháng 9/2061 để thực hiện các dự án khi công ty có điều kiện.